Handreiking Visie en Beleid in de praktijk

Vorig jaar is in opdracht van het ministerie van SZW de Handreiking Visie en Beleid ontwikkeld. Deze handreiking biedt gemeenten handvatten bij de vorming van een visie op schuldhulpverlening en daarnaast bouwstenen voor het opstellen van beleid. Recent is in Goes en Tiel, een pilot uitgevoerd om de handreiking te implementeren. De resultaten hiervan staan in de aanvulling op de handreiking.

Geef een reactie