Vaak bijzondere bijstand voor beschermingsbewind

Ik heb navraag gedaan bij het CBS n.a.v. het artikel wie gebruikt bijzondere bijstand en waarvoor. Er blijkt helaas geen achtergrondrapportage te zijn. Wel bevestigde het CBS dat beschermingsbewind op de derde plaats staat van meest aangevraagde vergoedingen. De post beschermingsbewind valt bij het CBS binnen de kostensoort ‘overige kosten financiele transacties’ en zitten niet in de gepubliceerde grafiek, omdat deze te divers zijn.

Mijn collega Vivian den Hartogh onderzoekt momenteel in een aantal gemeenten de mogelijkheden om de kosten van beschermingsbewind terug te dringen.

Lees ook: bijzondere bijstand voor rechtsbijstand en bewindvoering.

Geef een reactie