Beroep op publiek-private noodfondsen neemt toe

Steeds meer mensen in financiële problemen kloppen aan bij één van de 17 Stichtingen Urgente Noden in ons land. Exacte cijfers ontbreken, maar in steden als Amsterdam, Rotterdam en Den haag is het aantal hulpaanvragen afgelopen jaar met tientallen procenten toegenomen. Dat stelt Andries de Jong, directeur van de koepelorganisatie Samenwerkende Stichtingen Urgente Noden (SSUN). Deze particuliere organisaties zijn in 50 steden en provincies actief en helpen huishoudens die plotseling in geldnood zijn gekomen zonder een beroep te kunnen doen op gemeentelijke ondersteuning.

Lees meer in Binnenlands Bestuur of kom volgende week naar het platform armoedebeleid (26 en 27 juni in Utrecht).

Op 7 juni is de Stichting Urgente Noden Groningen opgericht. Groningen is de meest recente SUN in de rij. Lees meer over het nieuwe armoedebeleid van de gemeente.

Overigens gaan SSUN en het NFBN (waar ik in het bestuur zit) na de zomervakantie fuseren in SUN Nederland. Zo ontstaat er landelijk een publiek-private paraplu voor onafhankelijke, lokale noodhulpbureaus.

Geef een reactie