Handreiking budgetbeheer

Vandaag verschenen: de handreiking Budgetbeheer in de minnelijke schuldhulpverlening.

Organisaties die de budgetbeheerders vertegenwoordigen, ervaren knelpunten bij de uitvoering van hun activiteiten. Bijvoorbeeld bij het openen van rekeningen voor budgetbeheer bij banken. Bijkomend probleem is dat private budgetbeheerders alleen onder bepaalde voorwaarden gelden van derden in beheer mogen hebben. Omdat organisaties vaak niet aan deze voorwaarden kunnen voldoen, worden zij beperkt in het uitvoeren van budgetbeheer. De handreiking gaat in op de ervaren problematiek en biedt, naast een analyse, oplossingsrichtingen voor gemeenten en budgetbeheerorganisaties binnen het huidige wettelijke kader.

Tiel gaat het zelf doen
Lees ook dit bericht van vandaag: Tiel gaat budget beheren van mensen met schulden. Door zelf het budgetbeheer te doen, hoopt de gemeente jaarlijks 155.000 euro te besparen.

Geef een reactie