Laaggeletterdheid in de schuldhulpverlening

Volgens een onderzoek van schuldhulpverlener Ans Klumper is er in de schuldhulpverlening nog onvoldoende aandacht voor laaggeletterdheid.

Volgens het Cinop rapport ‘Opbrengsten in beeld’ (aanbevelingen op p. 86) is 10% van de beroepsbevolking tussen de 16 en 65 jaar analfabeet of laaggeletterd. Dat percentage ligt onder klanten van de schuldhulpverlening waarschijnlijk hoger.

Haar aanbevelingen voor de schuldhulpverlening:

  • Maak schuldhulporganisaties herkenbaar, vindbaar en laagdrempelig door voorlichting aan (belangen)verenigingen van cliënten/patiënten;
  • Gebruik eenvoudig Nederlands;
  • Train schuldhulpverleners om laaggeletterdheid te herkennen en bespreekbaar te maken;
  • Wijs cliënten op alfabetiseringscursussen;
  • Biedt onmiddellijke hulp bij thuisadministratie, bijvoorbeeld door een schuldhulpmaatje;
  • Check automatische overschrijvingen.

Geef een reactie