Zèlf je schulden regelen

Zelfjeschuldenregelen.nl is vernieuwd. Teksten en vormgeving zijn door de NVVK en het Nibud geactualiseerd en opgefrist.

Gemeenten kijken ten tijde van bezuinigingen scherper wie ze wel en niet helpen. Een deel van de schuldenaren kan met hulp van bijvoorbeeld familie of vrijwilligers zelf via internet zijn problemen oplossen of daar in ieder geval een beginnetje mee maken. Dat is ‘winst’ voor de gemeente. Dus verwijs naar zelfjeschuldenregelen! En biedt daarnaast via de gemeentelijke site informatie waarmee intermediairen de klant kunnen voorbereiden op de schuldhulpverlening. Biedt tips over omgaan met geld, handvatten voor zelfhulp en de gelegenheid om digitaal aanvragen te doen of signalen door te geven. Lees meer over het webloket schuldhulpverlening.

Geef een reactie