Huishoudtoets in de schuldhulpverlening

Half april verschijnt een nieuw VTLB-rapport van Recofa met daarin de berekening van de huishoudtoets. Tot die tijd moeten schuldhulpverleners het doen met het VTLB-rapport van januari jl. De verwachting is dat de NVVK en niet-NVVK-leden de Recofa-berekening grotendeels zullen volgen, zoals nu ook het geval is. 

Er is in de schuldhulpverlening nog veel onduidelijkheid over de gevolgen van de huishoudtoets. Wat doen we met lopende schuldregelingen? Moeten gemeenten massaal heronderzoeken gaan uitvoeren en een nieuw voorstel doen aan schuldeisers? Schuldenaren zullen, als ze in een traject zitten, in veel gevallen meer moeten aflossen en een beroep doen op hun kinderen om kostgeld te betalen.

Is er een overgangsrecht? De volgende passage in de verzamelbrief van SZW suggereert dat er overgangsrecht is: “Bij wet- en regelgeving buiten de WWB kan in voorkomende gevallen in de geest van dit overgangsrecht worden gehandeld.” 

Tijdens de platformbijeenkomsten eerder deze maand gaven veel gemeenten aan voorlopig geen nieuwe schuldregelingen te treffen totdat duidelijk is hoe er moet worden omgegaan met de huishoudtoets.

Lees ook De huishoudtoets: nog veel verwarring van Tamara Madern op het Nibud weblog.

Geef een reactie