Vermogensnorm in kwijtscheldingsregeling lokale belastingen toch niet aangepast aan Wwb

Het kabinet wilde het mogelijk maken om de vermogensgrenzen voor de kwijtschelding van gemeentelijke heffingen gelijk te trekken met die van de Wwb. Minister Spies van BZK schrijft vandaag echter, in een brief aan de Tweede kamer, dat zij er toch van af ziet, omdat het de armoedeval zou vergroten.

Geef een reactie