Risico op armoede het kleinst in Tsjechië, Zweden en Nederland

Het CBS presenteert vandaag de resultaten van een onderzoek naar armoede in Europa. Bijna een kwart van de inwoners van de Europese Unie had in 2010 risico op armoede en/of sociale uitsluiting:

In 2010 maakte 12 procent van de inwoners van Nederland deel uit van een huishouden dat aangaf moeilijk tot zeer moeilijk rond te kunnen komen van het besteedbare inkomen. Alleen in Luxemburg en in de Scandinavische lidstaten was dit aandeel kleiner:

Geef een reactie