Klantprofielen schuldhulpverlening

Veel gemeenten zijn momenteel aan het nadenken over doelgroepen, schuldenladders en klantprofielen voor schuldhulpverlening. Dit t.b.v. beleidsregels en beleidsplan (wie helpen we), maar ook voor de uitvoering: hoe bepalen we in de intake z.s.m. welk traject moet worden ingezet. Even een update:

Waar staan we?
Onder andere de handreiking klantprofielen in de schuldhulpverlening heeft veel gemeenten hierover aan het denken gezet. Veel gemeenten zijn al best ver in de uitwerking hiervan. In het platform schuldhulpverlening presenteerden de deelnemers onlangs hun aanpak. Ook wisselden ze beleidsregels, vragenlijsten, checklists en procesbeschrijvingen uit. Zie bijvoorbeeld de schuldenladder van Arnhem (klik om te vergroten):

Zie ook het Eindhovense beleidsplan Naar gekantelde schulddienstverlening (sept. 2011) waar dit allemaal verder is uitgewerkt.

Welke profielen? 
Uit de handreiking Klantprofielen blijkt dat motivatie en vaardigheden van de schuldenaar de belangrijkste factoren zijn voor het slagen van een traject. Veel gemeenten voegen daar in hun klantprofielen ook de hardere, eenvoudiger meetbare indicatoren rond financiën aan toe:

Hoe beoordeel je klanten?
Mijn collega’s Vivian den Hartogh en Laurens Bouw hebben samen met met een aantal professionele schuldhulpverleners het aanvraagproces gescreend en praktische vragenlijsten ontwikkeld. Met slimme vragen wordt het volgende achterhaald:

  1. de wil (bereidheid van de klant)
  2. het kunnen (het vermogen)
  3. het moment (is de klant er klaar voor).

Naast de vragenlijst moet je natuurlijk ook goed kijken naar je proces, formulieren en het gesprek met de klant. Mijn collega Laurens Bouw kan daar meer over vertellen (hij gaat bij Stimulansz over de trainingen en heeft het weblog ‘Doe meer in minder tijd’).

Motivatie
om te bepalen of iemand gemotiveerd is is er sinds kort ook via het Nibud een screeningsinstrument beschikbaar; niet te verwarren met het screeningstrument dat in de tweede helft van 2012 wordt opgeleverd door Regioplan en Hogeschool Utrecht.

Tot slot
Lees het artikel ‘Klantprofielen in de schuldhulpverlening‘ van Nadja Jungmann en Roeland van Geuns voor een wat breder perspectief op het voorgaande.

Geef een reactie