110%-norm geldt toch voor bijdrage in premie collectieve aanvullende ziektekostenverzekering

In de zojuist verschenen Verzamelbrief van SZW geeft het ministerie uitsluitsel over de vraag of de 110%-norm van toepassing is op het verstrekken van een bijdrage in de premie. Antwoord: de norm is van toepassing. Deelname aan de CAV is wel mogelijk voor huishoudens met een hoger inkomen, mits er geen bijdrage in de premie wordt verstrekt. Als gemeenten ook mensen met een inkomen boven de 110%-norm een bijdrage in de kosten van de premie willen verstrekken, kan dat alleen op basis van individueel maatwerk.

Geef een reactie