Houd rekening met kosten kinderopvang bij kwijtschelding en bijzondere bijstand

In de zojuist verschenen Verzamelbrief van SZW roept het kabinet gemeenten op een bijdrage te leveren aan het verminderen van de armoedeval, door bij het beoordelen van het recht op bijzondere bijstand rekening te houden met de eigen bijdrage die huishoudens betalen voor kinderopvang. Hiermee worden huishoudens die gaan werken doelgericht in inkomen ondersteund als zij ondanks het hebben van werk nog een beroep doen op de bijzondere bijstand.

Ook bij de kwijtschelding van lokale lasten krijgen gemeenten per 2012 de mogelijkheid om rekening te houden met de eigen bijdrage voor kinderopvang. In de uitvoeringsregeling invorderingwet 1990 zal worden opgenomen dat de eigen bijdrage voor kinderopvang in mindering kan worden gebracht op het besteedbare inkomen voor de kwijtscheldingstoets. Hierbij dient voor de berekening van de kosten van kinderopvang rekening te worden gehouden met de maximale uurprijs uit het besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang.

Geef een reactie