Mutaties gemeentefonds per gemeente

In de septembercirculaire lees je per gemeente welke toevoegingen en uitnames uit het gemeentefonds er zijn voor o.a. bijzondere bijstand vanaf 2012. Dan hoef je het dus niet meer te doen met de raming die ik eerder maakte.

Geef een reactie