Planning aanscherping WWB

De verwachte invoeringsdatum voor de aangescherpte WWB – met daarin onder andere de verordeningsplicht voor kinderparticipatie, bijstand op basis van gezinsinkomen en de 110%-norm voor categoriale inkomensondersteuning – is nog steeds 1 januari aanstaande. De Tweede Kamer zal het wetsvoorstel waarschijnlijk in oktober behandelen. Stimulansz komt uiterlijk twee weken na een akkoord van de Tweede Kamer met een modelverordening voor kinderparticipatie.

De VNG stelt invoering van de aangescherpte WWB trouwens liever nog een jaar uit, omdat gemeenten het al druk genoeg hebben met andere zaken.

Geef een reactie