Armoede in de kindertijd vergroot kans op armoede op latere leeftijd

Het SCP presenteerde gisteren het rapport Voorbestemd tot achterstand?. Het SCP nam de mensen onder de loep die in 1985 als kind in een arm gezin woonden. Van hen leeft nu 93% boven de armoedegrens.

Trouw schrijft vandaag naar aanleiding hiervan Nederlands kind weet later meestal uit armoede te komen, Binnenlands Bestuur kopt
Arme kinderen blijven niet arm en Elsevier schrijft Armoede in Nederland? Dat valt wel mee. Niet onterecht hoor, maar als tegenwicht benadruk ik toch graag de andere conclusies die het SCP trekt:

  • Armoede in de kindertijd verhoogt echter wel de kans op armoede als volwassene. Die is bijna twee maal zo hoog (7%) als bij niet-arme kinderen (4%).
  • De kans op armoede als volwassene is groter wanneer kinderen langdurig arm waren (15%) en wanneer de armoede ze op jongere leeftijd overkwam (8%).
  • De arme kinderen van 1985 hadden in de daaropvolgende 25 jaar meer materiële tekorten en een lagere sociale participatie.
  • Arme kinderen kenden gemiddeld ook meer achterstanden op het gebied van opleiding, werk en gezondheid. Deze tekorten vergroten op hun beurt de kans dat ze nu als volwassene arm zijn.
  • Opleiding speelt in het proces een sleutelrol.

Staatssecretaris De Krom schrijft in een reactie dat hij werkt aan een verordeningsplicht met gemeentelijke maatregelen voor bevordering van kinderparticipatie. De VNG is tegen.

Geef een reactie