Armoedebeleid en klimaatbeleid gekoppeld

Voor de agenda: Agentschap NL en het Nibud organiseren in samenwerking met ‘Energiesprong’ op donderdag 22 september 2011 een bijeenkomst met praktijkvoorbeelden die de meerwaarde van de koppeling van minimabeleid aan klimaatbeleid aantonen.

Geef een reactie