Schuldhulpverlening loont

Bezuinigingen op schuldhulpverlening kosten uiteindelijk twee keer zoveel als ze opleveren. Dat blijkt uit het rapport Schuldhulpverlening loont; een onderzoek naar de kosten en baten van schuldhulpverlening van Regioplan en de Hogeschool Utrecht. Met de bezuinigingen op de schuldhulpverlening schieten gemeenten zich dus in hun eigen voet, aldus het onderzoek.

De grootste besparingen worden gerealiseerd door een kortere uitkeringsduur, met name bij de gemeentelijke sociale dienst. Hier wordt per 100.000 inwoners circa €1,4 miljoen bespaard op WWB-uitkeringen en re-integratietrajecten. Een andere grote besparing is het voorkomen van huisuitzettingen van de schuldenaren, ongeveer €1,1 miljoen. Andere kostenbesparingen vinden plaats bij de verslavingszorg en de ggz. Binnenkort leveren de onderzoekers een rekentool op, waarmee gemeenten lokaal de eigen verhouding van kosten-baten van schuldhulpverlening kunnen berekenen.

Ander onderzoek
Het onderwerp is hot, want binnenkort leveren APE en Stimulansz in opdracht van het ministerie van SZW ook een onderzoeksrapport en rekentool op over de kosten en baten van schuldhulpverlening per gemeente. In deze rekentool blijkt het effect van bezuiniging of extra inzet van middelen sterk afhankelijk van de bestaande situatie in de gemeente (qua doelgroep en inzet middelen en producten). In deze rekentool zie je bovendien hoe groot de doelgroep is van de schuldhulpverlening in jouw gemeente.

Geef een reactie