Klantprofielen voor schuldhulpverlening

Is een schuldenaar in staat om een zware schuldregeling te doorlopen of is het voorkomen van een huisuitzetting het hoogst haalbare? Door het aanbod af te stemmen op het hoogst haalbare in een individueel dossier wordt verspilling van tijd en daarmee geld voorkomen.

Uit onderzoek blijkt dat motivatie en vaardigheden van de schuldenaar de belangrijkste factoren zijn voor het slagen van een traject. In de handreiking Klantprofielen voor schuldhulpverlening zijn de resultaten van het onderzoek gepubliceerd en worden verschillende profielen onderscheiden. Als vervolg op dit onderzoek wordt de komende periode een screeninginstrument ontwikkeld waarmee schuldhulpverleners hun klanten kunnen indelen in de profielen.

Geef een reactie