Wetsvoorstel schuldhulpverlening aangenomen door Tweede Kamer!

De Tweede Kamer heeft daags voor het zomerreces van mijn gezin en de Tweede Kamer het wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening aangenomen. Dit is de versie van het wetsvoorstel die geldt sinds de 3e nota van wijziging (4 april 2011). Verder zijn de volgende amendementen aangenomen:

Aangenomen amendementen
17. Amendement Spekman over het toevoegen van nadere inhoudelijke eisen aan het plan dat de gemeenteraad vaststelt inzake de schuldhulpverlening van gemeenten.
32. Amendement Sterk, over het aangeven in het plan hoe wordt omgegaan met schuldhulpverlening bij gezinnen met inwonende minderjarige kinderen.
49. Amendement Sterk/Spekman over invoering breed wettelijk moratorium. Bij algemene AMvB kunnen later nog nadere voorwaarden worden gesteld aan de instelling van een moratorium van 6 maanden. Lees de toelichting in het amendement.
50. Amendement Sterk over verplichting voor banken om basisbankrekening aan te bieden.

Ook motie Ortega-Martijn/Spekman (nr. 40) over de financiering van vrijwilligers is aangenomen. Dit is een motie en heeft dus niet betrekking op de inhoud van de wet.

Kaderwet
Hoewel nu nog niet zeker is of de wet daadwerkelijk wordt ingevoerd, is dit al wel een historisch moment te noemen. Gemeenten krijgen expliciet de verantwoordelijkheid om schuldhulpverlening uit te voeren. Deze wet schrijft maar heel beperkt voor hoe gemeenten de schuldhulpverlening moeten uitvoeren. Maar het dwingt gemeenten wel om er goed over na te denken en het vast te leggen in een beleidsplan. Bovendien krijg je er twee instrumenten bij die het schuldhulpverlenen gemakkelijker maken: een moratorium en basisbankrekening.

Vervolg
Nu gaat het wetsvoorstel naar de Eerste Kamer. Vermoedelijke invoeringsdatum is 1 januari 2012. Gemeenten krijgen na invoeringsdatum waarschijnlijk nog 3 tot 6 maanden voor het opleveren van het verplichte beleidsplan. Maar het is niet onverstandig om alvast te beginnen met schrijven, want zodra de wet in werking treedt valt deze binnen het kader van de Awb. Binnen dat kader is het belangrijk dat je goed hebt vastgelegd – bij voorkeur ook in beleidsregels – hoe je schuldhulpverleningsaanbod eruit ziet en aan welke voorwaarden burgers moeten voldoen om ervoor in aanmerking te komen.

5 gedachtes over “Wetsvoorstel schuldhulpverlening aangenomen door Tweede Kamer!

  1. hoi, martijn, dank dat je zo snel was met blog en inhoud,,ik kon het niet goed vinden , maar dankzij jou kan ik ook leden goed informeren !, prettiger vakantie in the states !! ik loopp eind juli ook in vs rond en canada (vancouver)

  2. Wederom dank Martijn voor je snelle en adequate informatievoorziening. Kan me geheel vinden in de reactie van ‘Ernst’. Ik zal alleen niet ‘rondlopen’ in de ‘States’ maar ik hoop je in ’t najaar of zo wel weer tegen te komen.
    Goede vakantie met ’t gezin! en tot ziens,
    Gr. Edo

  3. Bedankt Martijn voor de snelle berichtgeving. Maar ik word niet vrolijk van deze wet. De gemeente krijgen nog sterker het monopoly van de schuldsaneringen. De gemeente krijgt het monopoly voor een moratorium, dat veel te kort. De helft van de hulpbehoevenden kan of wil niet voldoen aan de regeltjes van de gemeente en blijft dus in de kou staan. Ik vind dat ons systeem barbaars is en met deze nieuwe wet barbaars blijft. De enige werkelijke oplossing is dat we overstappen naar het Britse stelsel, waar na faillissement van rechtswege de overblijvende schulden vervallen.

  4. Pingback: BOINNK!!! | Eindelijk licht in de tunnel voor die mensen die totaal klem zitten inzake schulden.

  5. Interessante ontwikkeling. Je ziet in discussies over de praktijk van de Schuldhulpverlening dat binnen gemeentelijke organsiaties de communicatie tussen de schuldhulpverleners en andere afdelingen of contactpersonen (sociale dienst / klantmanagers WWB) nogal eens tekort schiet. Een gemeente wordt nu gedwongen om het hele proces te stroomlijnen en een filosofie van dienstverlening te formuleren. Zonder weer te vervallen in het zelf schrijven van een bureaucratisch beleidsplan dat vervolgens ook weer onuitvoerbaar blijkt…

Geef een reactie