Divosa en Stimulansz gaan meer samenwerken

Daarmee wil Divosa de dienstverlening aan haar leden verder verbeteren en de vereniging minder afhankelijk maken van projectsubsidies. Divosa blijft een zelfstandige vereniging en Stimulansz een stichting met een not for profit doelstelling. Lees meer op de websites van Stimulansz en Divosa.

Voor de duidelijkheid: de samenwerking is dus veel breder dan de terreinen armoedebeleid en schuldhulpverlening.

Geef een reactie