Staatssecretaris over armoedeval

Staatssecretaris De Krom van SZW heeft op verzoek van kamerlid Koser-Kaya (D’66) een schriftelijke reactie gegeven op het artikel Gemeentelijk armoedebeleid onder druk van COELO-directeur Maarten Allers.

Tijdens ons congres (Be)zuinig samen op 19 mei jl. – waar overigens ook De Krom aanwezig was – gaf Maarten Allers een presentatie over dit onderwerp. Allers merkt op dat het effect van gemeentelijke minimaregelingen op de koopkracht en armoedeval zeer beperkt is vergeleken met het effect van landelijkse regelingen. Ook wijst hij erop dat de maximering van categoriaal gemeentelijk inkomensbeleid (tot 110% van de bijstand) ertoe kan leiden dat het vanuit een uitkeringssituatie minder interessant wordt om te gaan werken voor een loon net boven de 110%. De Krom beaamt dit grotendeels, maar herhaalt de wens van het kabinet om de bijstand voor te behouden aan mensen die het echt nodig hebben.

Geef een reactie