Bijzondere bijstand voor rechtsbijstand en bewindvoering

In de verzamelbrief van SZW van juni:

Eigen bijdrage rechtsbijstand
Per 1 juli 2011 vindt een wijziging plaats van het Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand. De wijziging houdt in dat de eigen bijdrage voor de rechtzoekende voor de verlening van rechtsbijstand door een advocaat wordt verlaagd met € 50,- indien hij eerst (gratis) rechtshulp vraagt aan het Juridisch Loket in plaats van meteen naar een advocaat te gaan. Om het systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand beheersbaar te houden roept Staatssecretaris De Krom gemeenten op om niet zonder meer bijzondere bijstand te verstrekken voor de eigen bijdrage.

Kosten bewindvoering
De kosten van bewindvoering zijn noodzakelijk en vloeien voort uit de bijzondere individuele omstandigheden. De gemeente zou dus bijzondere bijstand moeten verstrekken. Dit laat onverlet dat bij twijfel door de gemeente een onderzoek kan worden ingesteld om te verifiëren of de met de bewindvoering betrokken werkzaamheden daadwerkelijk zijn verricht en of de kosten daadwerkelijk gemaakt zijn.

Geef een reactie