Benchmark schuldhulpverlening en armoedebeleid

Stimulansz gaat een benchmark schuldhulpverlening en armoedebeleid opzetten!

Het idee is ontstaan in het platform armoedebeleid. De deelnemers willen er op bescheiden wijze hun beleid en resultaten vergelijken. Bij het maken van de vragenlijst kwamen we er echter achter, dat we al veel expertise en databestanden in huis hebben op basis waarvan we een voldragen benchmark kunnen opzetten. We hebben dan ook het voornemen deze benchmark breder uit te zetten in het land. We vullen de gegevens uit de vragenlijst aan met gegevens uit andere bronnen zoals de minimascan, berekenuwrecht, CBS en het wmo-beleidskompas). Dit alles maakt de data representatiever en betrouwbaarder. Gemeenten kunnen kiezen uit één van de volgende producten:

  1. Eenvoudig benchmarkrapport met eigen resultaten afgezet tegen landelijk gemiddelde (gratis);
  2. Uitgebreid rapport, verrijkt met gegevens uit andere databestanden en voorzien van analyses (950 euro);
  3. Deelname aan platform armoedebeleid. In het platform wordt het ‘verhaal achter de cijfers’ besproken (€ 680 voor Stimulansz/Nibud-abonnees. Niet-abonnees betalen € 825). Het uitgebreide rapport staat regelmatig op de agenda. We waken er wel voor dat een discussie over cijfers en definities niet afleidt van de andere agendapunten.

Op 10 februari gaan we de benchmark eerst ‘uitproberen’ en aanscherpen in het platform armoedebeleid en ook een beetje in het platform schuldhulpverlening. Kort daarna willen we de vragenlijst landelijk uitzetten onder gemeenten. Vanzelfsprekend worden gegevens van gemeenten alleen prijsgegeven als de gemeente daar zelf toestemming voor geven.

Binnenkort geven we meer informatie over de prestatie-indicatoren die we hanteren.

Klik hier om je te melden als geïnteresseerde (helemaal vrijblijvend natuurlijk).

Geef een reactie