Vijf rijksinspecties onderzoeken armoedebeleid in Capelle aan de IJssel

De gemeente Capelle aan den IJssel biedt goede hulp aan kinderen die in armoede leven. Dat blijkt uit een onderzoek van Integraal Toezicht Jeugdzaken (ITJ), een samenwerkingsverband van vijf rijksinspecties die toezicht houden op organisaties en voorzieningen voor jongeren.

Voorbeelden van initiatieven die goed werken zijn de aanpak ‘Sociale Activering met Zorg’ waarbij met een individuele aanpak wordt gewerkt aan zelfredzaamheid, de Inkomensbrigade die gezinnen actief benadert om problemen aan te pakken en de Doe Mee-regeling die kinderen in armoede de kans geeft mee te doen aan onder meer sport en cultuur. De gemeente is bezig met het opzetten van een Eropaf-team dat de wijken in gaat en Capellenaren thuis bezoekt.

Geef een reactie