Armoede en gezondheid van kinderen

Stichting Thuiszorg Midden Gelderland (STMG) won vandaag de JGZ Innovatieprijs voor het Project ‘Gezondheid en financiën in de zwangerschap’. De STMG wil met dit project aan armoede gerelateerde gezondheidsproblemen en  -risico’s al in de prenatale fase verminderen. Hiervoor werkt de afdeling jeugdgezondheidszorg (JGZ) samen met verloskundigen en het budgetadviescentrum van de gemeente Arnhem. Het project is gebaseerd op de interventie ‘Armoede en gezondheid van kinderen’ ontwikkeld door GGD West-Brabant en gericht op (ouders van) kinderen van 0-12 jaar. Ik zat in de begeleidingscommissie van het project.

Geef een reactie