Tachtig gemeenten compenseren minima voor eigen bijdrage GGZ-klanten

Eind september riep het Landelijk Platform GGz de gemeenten op de eigen bijdrage begeleiding of dagbesteding voor hun rekening te nemen. Van de 430 Nederlandse gemeenten hebben er intussen 80 positief gereageerd. Hoe een cliënt aan zijn compensatie komt, blijkt per gemeente enorm te verschillen. Dit is te lezen in PSY.

Nijmegen wordt genoemd als goed voorbeeld: de gemeente heeft een totaalberekening gemaakt wat het kost om de eigen bijdragen van mensen op bijstandsniveau te compenseren. Vervolgens is contact gezocht met de instellingen met het voorstel de compensatie te ‘stroomlijnen’. Cliënten hoeven dan geen ingewikkelde stappen te zetten om voor de bijzondere bijstand in aanmerking te komen. In enkele andere gemeenten verloopt de regeling via het CAK. Ook dan hoeven cliënten geen extra moeite te doen om voor de bijzondere bijstand in aanmerking te komen.

Het is bekend dat ruim 34% van de (zelfstandig wonende) ggz-cliënten een inkomen op of onder het bestaansminimum heeft. Kijk op de website van het Landelijk Platform GGz voor meer info en een lijst met de 80 gemeenten die bijzondere bijstand bieden voor compensatie van de eigen bijdragen Awbz

Geef een reactie