Departementoverstijgende en overheidslagen overstijgende visie op het armoedebeleid

Deze week is de begroting van SZW behandeld in de Tweede Kamer. Er zijn weinig verrassende uitspraken of toezeggingen gedaan over armoedebeleid of schuldhulpverlening. De hoofdboodschap van dit kabinet voor wat betreft armoedebestrijding is duidelijk: De beste weg en de meest effectieve manier om uit armoede te geraken, is een baan. Staatssecretaris De Krom van SZW wil met een aanpassing van de WWB gemeenten de ruimte geven bijstandsgerechtigden te laten werken voor hun uitkering. Ook als dit (vrijwilligers)werk niet bijdraagt aan het vinden van een reguliere baan. Lees zelf het verslag en zoek bijvoorbeeld op armoede of schuldhulpverlening.

Motie
De leden Dijkgraaf, Hamer, Ortega-Martijn, Koşer Kaya, Karabulut en Klaver hebben een motie ingediend met het verzoek aan de regering om de Kamer te informeren over haar departementoverstijgende en overheidslagen overstijgende visie op het armoedebeleid voor de komende jaren. Minister Kamp antwoord hierop echter: “Ik denk dat dit echt iets anders is dan wat wij moeten doen.”

Geef een reactie