Stemming over kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Er is afgelopen donderdag niet gestemd over het wetsvoorstel om gemeenten meer beleidsvrijheid te geven bij kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. De plenaire behandeling staat nu gepland voor de week van 11-13 januari 2011. Kamerlid Spekman (PvdA) wil daar ook nog amendementen bespreken die betrekking hebben op de te hanteren inkomensgrens en kwijtschelding in geval van schulden. Lees over de achtergronden dit artikel.

Geef een reactie