Kennis over leefsituatie minima voorwaarde participatiebevordering

Veel minima hebben geen perspectief op een beter leven. Problemen in het dagelijks bestaan stapelen zich op en dat leidt voor veel mensen tot een negatieve, neergaande spiraal. Dat blijkt uit het onderzoek Nergens in beeld van het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van het ministerie van VWS. Het rapport laat de onzichtbare gezichten van armoede zien, door een kijkje te bieden in de huiskamers van de minima in Roosendaal. Het rapport bespreekt bovendien wat de opbrengst kan zijn van een directe benadering in de ondersteuning en activering van groepen minima. Lees meer.

Geef een reactie