Vanaf 2012 bezuiniging op collectieve zorgverzekering

BS&F verwacht dat gemeenten vanaf 2012 gaan bezuinigen op de collectieve zorgverzekering. In 2011 zullen er waarschijnlijk nog geen ingrijpende veranderingen zijn. In de besprekingen over nieuwe polissen die nu worden gevoerd met zorgverzekeraars zijn geen sterk afwijkende wensen naar voren gekomen.

Geef een reactie