Motie moet bezuiniging op schuldhulpverlening en armoedebeleid voorkomen

Kamerleden Spekman (PvdA), Karabulut (SP), Van Gent (GroenLinks) en Koşer Kaya (D’66) hebben een motie ingediend waarin zij de regering verzoeken de systematiek voor het berekenen van de hoogte van het bijstandsbudget voor 2011 te herzien, zodat het budget beter aansluit bij de werkelijke uitkeringslasten van de bijstand. De indieners willen zo voorkomen dat gemeenten genoodzaakt zijn te bezuinigen op andere terreinen, waaronder bijzondere bijstand en schuldhulpverlening.

Zie ook de reactie van de VNG vandaag op de bezuinigingsvoorstellen.

Geef een reactie