Cijfers over kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Uit de Atlas van de lokale lasten 2010 van het COELO blijkt, dat voor slechts 1 gemeente kwijtschelding van de reinigingsheffing onmogelijk is. Daarnaast hebben 8 gemeenten een op kwijtschelding lijkende regeling die onder het armoedebeleid valt. Verreweg de meeste gemeenten staan in principe volledige kwijtschelding toe. 23 procent van de gemeenten stelt een plafond aan het kwijt te schelden bedrag. Dit komt vooral voor bij gemeenten die het tarief hebben gekoppeld aan de hoeveelheid aangeboden afval (diftar).

Voor de rioolheffing van de gebruiker is op 4 gemeenten na kwijtschelding mogelijk. 6 gemeenten verlenen geen kwijtschelding maar kennen wel een soortgelijke tegemoetkoming in het kader van het armoedebeleid. In 8 gemeenten kan hooguit een gedeelte van de aanslag worden kwijtgescholden. Alle gemeenten die kwijtschelding verlenen, hanteren de maximale kwijtscheldingsnorm van 100 procent.

Gegevens over kwijtschelding van de andere gemeentelijke heffingen zijn niet beschikbaar.

Een gedachte over “Cijfers over kwijtschelding gemeentelijke belastingen

  1. Ik heb hulp nodig… slechts op een WWB uitkering al jaren (arbeids ongeschikt ) >alleenst ouder nu aleenst met inw studerend (havo) meerderjarige..
    Gem Maastricht hanteerd (in tegenstelling uitspraak ombudsman) dat kwijtschelding slechts mogelijk is mits dit tijdig werden ingediend … aan mijn uitkering (waar beslag al lag) de twentig percent reg volgens leidraad 1990 toegepast… komt op neer dat ik meer dan 130 euro nu permaand beslag leg (en VT ook kwijt).
    Ze passen ook niet de regeling via bijz bijstand aan voor inkomstendaling voormalige alleenst ouders met (havo) meerderjarige kinderen aan. Ik heb al jaren de belasting moeten betalen …. bezwaar bij de klachten commissie zowel ontvanger leveert niets op. (wel dit jaar heb ik nou eindelijk kwijtschelding) Ik heb geen ander inkomsten (ooit gehad) en geen enkel ander vermogen… hoe kan dit?

    sorry als ik hier deze melding verkeert post. tips of info welcom hieromtrent.

Geef een reactie