60% binnen drie jaar uit armoede

Het SCP presenteert vandaag het onderzoeksrapport ‘Uit de armoede werken’. (mooie foto op de omslag).

Een paar conclusies:

  • Uitstroom uit armoede vindt meestal plaats via betaald werk. Het hebben van een baan biedt echter geen garantie dat men niet-arm is.
  • 60% van de huishoudens met een laag inkomen heeft drie jaar later de armoedesituatie beëindigd.
  • Autochtone Nederlanders hebben een vijfmaal zo grote kans om blijvend boven de lage-inkomensgrens te komen als niet-westerse migranten.
  • Een slechte gezondheid vormt de belangrijkste reden om niet naar betaald werk te zoeken.

En deze tabel vond ik ook wel interessant. Zie helemaal onderaan: bij (slechts) 1 respondent zijn schulden de reden om niet naar werk te zoeken.

Uit de tabel blijkt ook dat de angst voor een (gedeeltelijk) verlies van het recht op huurtoeslag of op kwijtschelding van lokale heffingen weinig genoemd wordt als reden om niet te zoeken naar werk. Hooguit 3% stelt dat dit motief een rol speelt. In overeenstemming met eerder onderzoek duidt deze bevinding erop dat het effect van de armoedeval op het zoekgedrag bij aanvullende inkomensafhankelijke regelingen beperkt is.

Geef een reactie