Belastingdienst wijzigt voorwaarden waaronder zij meewerkt aan minnelijke regeling

In de Leidraad Invordering 2008 formuleert de Belastingdienst de voorwaarden waaronder medewerking aan een minnelijke regeling kan (en zál) plaatsvinden. Op 30 juni jl. heeft er een aanpassing van deze richtlijn plaatsgevonden in.

Ik werd hierop geattendeerd door de nieuwsbrief van Modus Vivendi. Zij concluderen:

‘De huidige richtlijn Invordering 2008 zal schuldhulpverleners dwingen strakker de termijnen na te leven en eerder dwingen de beslissing te nemen van voortzetting of beëindiging van het schuldhulptraject. Weliswaar bestaan deze termijnen al langere tijd, maar nu, met de belastingdienst als extra waakhond op deze termijnen, zal het praktisch effect (lees: problemen in de uitvoering) eerder en duidelijker naar voren komen. De druk op de uitvoeringskwaliteit van de schuldhulpverlening zal nog groter worden.’

Geef een reactie