Handreikingen financiële educatie

Wijzer in geldzaken heeft handreikingen ontwikkeld voor het primair onderwijs, (speciaal) voortgezet onderwijs en VMBO en onderbouw. In die handreikingen staan tips en trucs hoe financiële educatie makkelijker in te passen valt in het bestaande lesaanbod. De handreikingen bevatten tevens overzichten van de beschikbare lesmiddelen:

Kortom, ga in overleg met de scholen in uw gemeente! De Handreikingen worden momenteel breed verspreid richting scholen. U kunt de handreikingen via het contactformulier opvragen. Geeft u hierbij aan welk(e) exempla(a)r(en) u wenst te ontvangen.

Geef een reactie