‘Gemeenten houden armoedeval in stand’

Gemeenten weten vaak niet wat de gevolgen zijn van hun armoedebeleid voor de koopkracht en kansen op de arbeidsmarkt van minima. Ze handhaven onbedoeld de armoedeval, het fenomeen dat het voor mensen met een uitkering financieel onaantrekkelijk is om te gaan werken. Dat zegt Maarten Allers, directeur van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO). Samen met hoogleraar Flip de Kam heeft hij een artikel over de armoedeval gepubliceerd in het tijdschrift Sociaal Bestek. Uit onderzoek blijkt dat de situatie onder Balkenende IV niet is verbeterd. Lees meer in Binnenlands Bestuur.

Het COELO heeft voor gemeenten een programmaatje ontwikkeld waarmee de armoedeval in uw gemeente in kaart kan worden gebracht. Het Nibud heeft daar de Minima Effect Rapportage voor. Maar je kunt als gemeente natuurlijk ook zelf een poging wagen om de armoedeval in kaart te brengen. Arnhem bracht in het platform armoedebeleid een mooie tabel in, waarin de armoedeval voor zowel landelijke als gemeentelijke regelingen in beeld wordt gebracht. In het boekje gemeentelijk armoedebeleid (o.a. paragraaf 4.2.) staat het een en ander over het tegengaan van de armoedeval. Overigens is het niet-gebruik van inkomensregelingen door werkenden (terwijl ze wel recht hebben) misschien wel de belangrijkste oorzaak van de armoedeval.

Enkele jaren terug heeft Stimulansz van het COELO een rekenprogramma overgenomen waarmee de omvang en samenstelling van de doelgroep van het armoedebeleid in kaart kan worden gebracht. Het programma, omgedoopt tot ‘minimascan‘ geeft per gemeente ook inzicht in het aantal werkenden met een laag inkomen.

Geef een reactie