Actie: iedere gemeente die dit jaar een Jeugdcultuurfonds start, krijgt kinderen ‘cadeau’

GEEF 600 KINDEREN EEN KANS OP KUNST. Dat is de slogan van een mooie actie van het Jeugdcultuurfonds.

Iedere gemeente die dit jaar een Jeugdcultuurfonds start, krijgt een aantal kinderen ‘cadeau’. Voor ieder vijfde kind dat op les kan via het Jeugdcultuurfonds ontvangt uw gemeente een bijdrage van 300 euro van het Jeugdcultuurfonds Nederland. Zo hoopt het Jeugdcultuurfonds dit jaar 600 kinderen de mogelijkheid te geven om op dans- of muziekles te gaan en ook úw gemeente te verleiden een Jeugdcultuurfonds te starten.

En daar blijft het niet bij! Het zeshonderdste kind dat op les gaat krijgt een prijs: een masterclass in zijn of haar kunstdiscipline. Bovendien wordt het Jeugdcultuurfonds in de gemeente waar het kind woont een feestje aangeboden.

In het Europese jaar tegen Armoede en Sociale Uitsluiting zet het Jeugdcultuurfonds € 200.000 in voor deze campagne. Het geld ontvangt het Jeugdcultuurfonds van het Nationaal Fonds Kinderhulp, dat een eenmalig bedrag van € 500.000 uit de extra trekking van de Sponsor Bingo Loterij kreeg. Via het Jeugdcultuurfonds Nederland zal het geld worden verdeeld over gemeenten die een Jeugdcultuurfonds starten. Lesgeld voor 600 kinderen in achterstandsposities die graag musical- of toneelles zouden volgen of een andere vorm van actieve kunstbeoefening, krijgen deze gemeenten cadeau als zij op hun beurt óók geld beschikbaar stellen voor arme kinderen in hun gemeente. Dit kunnen bijvoorbeeld financiële middelen bestemd voor armoedebeleid zijn. Ook gemeenten die net begonnen zijn met een Jeugdcultuurfonds, krijgen dit financiële steuntje in de rug.

Daarnaast biedt het Jeugdcultuurfonds uw gemeente ondersteuning bij de administratieve afhandeling van het lesgeld, ruimte op de website, folders en ander materiaal om de communicatie voor het gemeentelijk Jeugdcultuurfonds te voeren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bertien Minco via 600kinderen@jeugdcultuurfonds.nl, tel. 020-6202069 of www.jeugdcultuurfonds.nl.

Het Jeugdcultuurfonds is het zusje van het Jeugdsportfonds waar ik ook al fan van ben. Er blijft nauwelijks geld aan de strijkstok hangen, de verstrekkingen gebeuren via hulpverleners en professionals en laagdrempelig, en de gemeente krijgt uitstekende managementinformatie. De gemeente bespaart zo bovendien op de eigen uitvoeringskosten.

Bekijk ook de oproep van (ex)minister van Cultuur, Ronald Plasterk op het YouTube-kanaal van het Jeugdcultuurfonds.

Geef een reactie