Korting op Aboutalebgelden?

Kamerleden Spekman en Blanksma-van den Heuvel (beiden coalitiepartners) hebben gisteren een motie ingediend waarin zij de regering verzoeken om met ingang van 2011 gemeenten die onvoldoende bijdragen aan de rijksdoelstelling om kinderen maatschappelijk meer mee te laten doen en de armoede onder kinderen met de helft terug te dringen, financieel af te rekenen door een korting op de specifieke uitkering en de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Volgende week dinsdag wordt erover gestemd.

Update (17 feb): de motie is vandaag aangenomen!

Geef een reactie