Hulp met formulieren en thuisadministratie

De Handreiking Formulierenbrigades is verschenen! In de handreiking lees je alles over wat nodig is om een formulierenbrigade op te richten of te vernieuwen. De handreiking is geschreven in het kader van het project Eropaf: Doen en delen! Op de website van Eropaf: Doen en delen! zijn behalve de handreiking ook voorbeelden van andere gemeenten te downloaden.

Al best veel formulierenbrigades
Onlangs gepubliceerd onderzoek van Radar Advies onderstreept nog eens het nut van formulierenbrigades. De onderzoekers concluderen dat momenteel 22 gemeenten een formulierenbrigade hebben, maar dat zijn er meer. Tijdens de bijeenkomsten die wij in de afgelopen maanden hebben georganiseerd en het vooronderzoek voor de handreiking, blijkt dat er minstens twee keer zoveel operationele formulierenbrigades zijn. En er zijn ook flink wat brigades in oprichting.

Particulier initiatief
Vermeldenswaardig is verder dat Delta Lloyd Groep Foundation (DGF) zich inzet om financiële zelfredzaamheid en financieel bewustzijn te bevorderen. Op 23 december jl. stond in een aantal grote landelijke dagbladen een advertentie van DGF waarin de aandacht wordt gevestigd op de Foundation. Medewerkers van DGF helpen zelf mensen met hun thuisadministratie. Daarnaast worden projecten ondersteund. Lijkt me een prachtig initiatief. Ik heb bovendien de indruk dat de ondersteuning echt ‘onafhankelijk’ is, dus zonder direct commercieel belang. Maar ik weet dat niet zeker. NB. wellicht kan deze stichting ook uw project (financieel) ondersteunen!

Werkverschaffing 2.0.
Tot slot, er zijn ook mensen die hun bedenkingen hebben bij formulierenbrigades. Kijk op geenstijl.nl. Een heel klein beetje gelijk hebben ze wel: ik zou ook liever zien dat de formulierenbrigades overbodig worden en dat de aanvraagprocedures voor inkomensregelingen veel eenvoudiger werden. Of liever nog, dat het geld helemaal automatisch wordt verstrekt, zodat er geen aanvraag hoeft te worden gedaan. Lees het artikel Rechten van burgers gewoon uitbetalen.

Geef een reactie