Wanbetalers zorgverzekering

Verhoudingsgewijs zijn allochtonen ruim 3 keer zo vaak wanbetaler als autochtonen. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Het aandeel wanbetalers onder de verschillende herkomstgroeperingen loopt sterk uiteen: van 1,6 procent onder de autochtonen tot 16,1 procent onder Antillianen en Arubanen.
Op 1 september 2009 waren er 304 duizend wanbetalers voor de Zorgverzekeringswet, een stijging van 60 procent ten opzichte van de eerste meting van het aantal wanbetalers eind 2006. Toen lag het aantal wanbetalers nog op 190 duizend personen. De stijging van het aantal wanbetalers in deze periode is vooral te zien bij mannen en allochtonen. Ruim 86 duizend personen staan al bijna 4 jaar te boek als wanbetaler.

Geef een reactie