Budgetwinkel

Vanmiddag vond in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg plaats over het onderwerp schuldhulpverlening. Het Reformatorisch Dagblad kwam – voor zover ik kan nagaan – als eerste met een kort verslag.

Klijnsma heeft tijdens het AO gezegd positief te staan tegenover het idee van D66–Kamerlid Koser Kaya om in wijken, dichterbij mensen thuis, via een zogenoemd budgetloket of –winkel hulp te bieden bij financiële problemen. Maar het is volgens de staatssecretaris niet aan het kabinet om dit landelijk uit te rollen. Het ontwikkelen van dergelijke initiatieven is in haar ogen een zaak van gemeenten.

Dit is inderdaad een interessant initiatief. Een jaar of twee geleden hebben we met het Nibud een soort van format bedacht voor de budgetwinkel. In een aantal gemeenten hebben we onderdelen van een dergelijke winkel geïmplementeerd. Misschien goed om dit idee weer wat meer onder de aandacht te brengen.

Ik kijk uit naar nog meer verslagen en reacties naar aanleiding van het AO van vandaag.

Geef een reactie