Eigen bijdrage schuldhulpverlening

Ik hoor de laatste tijd steeds meer van gemeenten, dat zij een eigen bijdrage willen gaan vragen voor schuldhulpverlening. Dat heeft vast te maken met de wet gemeentelijke schuldhulpverlening die in aantocht is. In de Wet op het consumentenkrediet (art. 47) is een verbod op schuldbemiddeling tegen betaling opgenomen. Maar in artikel 48 is voor een aantal partijen een uitzondering gemaakt:

1. Gemeenten, gemeentelijke kredietbanken of andere door gemeenten gehouden instellingen, die zich krachtens hun doelstelling met schuldbemiddeling bezighouden;
2. Advocaten, curatoren en bewindvoerders ingevolge de Faillissementswet aangesteld, notarissen, deurwaarders, registeraccountants en accountants-administratieconsulenten.
Het Tijdelijk Vrijstellingsbesluit Schuldbemiddelaars voegt daar een aantal partijen aan toe.

Modus Vivendi pleit er overigens voor om deze vrijstelling te verruimen.

 Ik geloof dat de eigen bijdrage is vastgesteld op 9% van het aflosbedrag, met een maximum van 50 euro per maand.

Geef een reactie