Wisselgeld voor Roma

Op 1 januari 2009 is de gemeente Nieuwegein met Wisselgeld gestart. Wisselgeld richt zich op de begeleiding van gezinnen die èn met veel problemen kampen en een Roma achtergrond hebben. Die problemen zijn vaak zo complex dat ze alleen aan te pakken zijn via een individuele of juist een gezinsbenadering. Maatwerk dus! Voor de uitvoering van Wisselgeld zijn drie intermediairs aangesteld. Zij maken per gezin een plan van aanpak en zorgen voor afstemming met andere betrokken partijen. Het is een integrale aanpak; van preventie tot en met repressie. Van zorg tot en met handhaving. Lees meer.

Geef een reactie