Dik in de schulden

De afgelopen zomer is gebleken dat het parafraseren van wetenschappelijk onderzoek een weg is die is geplaveid met valkuilen. Op basis van epidemiologisch onderzoek concludeerden Duits-Britse onderzoekers dat er, na correctie voor socio-economische factoren zoals opleiding of inkomen, een positieve associatie was tussen schulden en overgewicht en dat op grond daarvaan de schuldensituatie van een persoon ook betrokken moest worden in gezondheidsonderzoek. Het onderzoek trok nogal wat aandacht en dit leidde tot mediakoppen als: “Kredietcrisis leidt tot overgewicht”, “Dik lijf is vaak platzak” of “Mensen met schulden hebben vaker overgewicht”. En is dat zo? Lees de leuke column van I.P. van Rossen van Modus Vivendi.

Geef een reactie