Ondersteuning van zelfstandigen

De gemeente Rotterdam heeft Stimulansz gevraagd advies te geven over de ondersteuning van kleine zelfstandigen met een laag inkomen of dreigende schulden. De belangrijkste aandachtspunten daarbij zijn:
1. Hoe bereik je de doelgroep? Hoe dring je het niet-gebruik van inkomensondersteunende regelingen terug?
2. Kan de aanvraagprocedure worden vereenvoudigd? Zijn er vormen van ambtshalve toekenning die kunnen worden toegepast (terugdringing bureaucratie)?
3. Hoe kan de financiele huishouding (vaardigheden en administratie) van de doelgroep worden verbeterd?

We streven ernaar deze kennis zoveel mogelijk te delen met andere gemeenten. Stimulansz zal een rondgang langs gemeenten maken om goede voorbeelden te verzamelen. We houden ons aanbevolen voor suggesties! Ook bezoeken we organisaties zoals de Kamer van Koophandel, Bureau Zelfstandigen, formulierenteams en dergelijke. Op basis hiervan wordt een notitie met een aantal beleids- en uitvoeringsscenario’s uitgewerkt. Per scenario worden de kosten en (maatschappelijke) opbrengsten voor de gemeente Rotterdam beschreven.

Geef een reactie