Ondersteuning regionale samenwerking schuldhulpverlening Rivierenland

Stimulansz onderzoekt momenteel de mogelijkheden voor regionale samenwerking rond schuldhulpverlening in Rivierenland. Daarbij worden mogelijk negen gemeenten betrokken. Ter voorbereiding worden de huidige situatie en de effectiviteit en efficiency in kaart gebracht. Ook bekijken we of landelijke best practices toepasbaar zijn op de situatie van regio Rivierenland. We beschrijven van verschillende varianten de voor- en nadelen en de kosten en te verwachten resultaten. Dit mondt uiteindelijk uit in een aantal voorstellen voor gezamenlijke samenwerking dan wel overstijgende regionale dienstverlening aan de inwoners van deze gemeenten. Door middel van voorlichting en gezamenlijke besprekingen wordt, in afstemming met de ketenpartners, onderzocht voor welke variant van samenwerking de grootste consensus bestaat. Deze variant zal vervolgens door Stimulansz verder worden uitgewerkt en geïmplementeerd.

Geef een reactie