Invoerdatum wet minnelijke schuldhulpverlening

De nagestreefde datum van invoering van de wet voor het minnelijk schuldhulpverlening is 1 juli 2010.

Geef een reactie