Aanbesteden schuldhulpverlening

In het veld van schuldhulpverlening leven vragen over het wel of niet moeten aanbesteden van (trajecten voor) schuldhulpverlening. Ook de Tweede Kamer heeft onlangs de staatssecretaris van SZW gevraagd hier helderheid in te geven. De Stadsbank Midden Nederland heeft in 2007 een onderzoek laten uitvoeren naar de vraag in welke gevallen aanbesteden verplicht is, en welke voorbeelden daarbij gelden. Het onderzoek is te downloaden van de website van de stadsbank. Hierop is tevens een voorbeeldbestek te vinden, en kan een brochure over inkopen en aanbesteden aangevraagd worden.

Geef een reactie