39% Nederlanders staat rood of heeft lening

Ongeveer de helft van deze groep zegt als gevolg van de economische crisis nu anders om te gaan met rood staan. Bijna een kwart geeft minder uit. 15% is voorzichtiger met het aangaan van nieuwe schulden en probeert leningen af te lossen. Dit blijkt uit een onderzoek dat Maurice de Hond uitvoerde in opdracht van het ministerie van SZW voor de start van nieuwe Postbus51 spots bij de campagne Blijf Positief! Lees meer op de website van SZW.

Actieplan schulden
Het kabinet heeft 130 miljoen euro extra uitgetrokken. Dit extra geld is bedoeld om te voorkomen dat mensen in schuldensituaties terecht komen en om mensen met schulden te helpen. Volgende maand verwacht staatssecretaris Klijnsma het ‘Actieplan Schulden’ te kunnen aanbieden aan de Tweede Kamer. In het actieplan staat hoe de middelen (kunnen) worden besteed.