Meer burgers en ondernemers in aanmerking voor kwijtschelding belastingen

Provinciale Staten, de gemeenteraad en het algemeen bestuur van de waterschappen krijgen meer ruimte bij het kwijtschelden van lokale belastingen. Naar verwachting zal hierdoor zeker 5 procent meer aanspraak worden gemaakt op kwijtschelding. De ministerraad heeft vorige week op voorstel van staatssecretaris Bijleveld-Schouten van BZK ingestemd met een daartoe strekkende wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet. Lees het persbericht.

Geef een reactie